Privasi dan Polisi

Pernyataan privasi ini menerangkan amalan privasi umum kami yang berlaku untuk data peribadi yang kami kumpulkan, gunakan dan kongsi mengenai pelanggan, pembekal, kenalan perniagaan, pekerja dan orang lain yang mempunyai hubungan atau mungkin perlu dihubungi oleh organisasi. Sepanjang Dasar Privasi ini, istilah “data peribadi” bermaksud maklumat yang berkaitan dengan individu semula jadi yang dikenal pasti atau dikenali.

Maklumat peribadi apa yang kami kumpulkan dari orang yang mengunjungi blog, laman web atau aplikasi kami?
Semasa membuat pesanan atau mendaftar di laman web kami, jika sesuai, anda mungkin diminta memasukkan nama, alamat e-mel, alamat surat-menyurat, maklumat kad kredit atau maklumat lain untuk membantu anda dengan pengalaman anda.

Bilakah kita mengumpulkan maklumat?
Kami mengumpulkan maklumat daripada anda semasa anda mendaftar di laman web kami, membuat tempahan, membuat pesanan, melanggan buletin, mengisi borang atau memasukkan maklumat di laman web kami.

Bagaimana kami menggunakan maklumat anda?
Kami mungkin menggunakan maklumat tersebut dengan cara berikut:

  • Untuk memperibadikan pengalaman pengguna dan membolehkan kami menyampaikan jenis kandungan dan
  • penawaran perkhidmatan yang paling anda minati.
  • Untuk memperbaiki laman web kami agar dapat melayani anda dengan lebih baik.
  • Untuk membolehkan kami memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada anda dalam menjawab
  • permintaan perkhidmatan pelanggan anda.
  • Untuk menguruskan pertandingan, promosi, tinjauan atau ciri laman web lain.
  • Untuk memproses transaksi anda dengan cepat.
  • Untuk menghantar e-mel berkala mengenai pesanan anda atau produk dan perkhidmatan lain.

 

Bagaimana kita melindungi maklumat pelawat?
Laman web kami diimbas secara berkala untuk mencari lubang keselamatan dan kelemahan yang diketahui agar lawatan anda ke laman web kami seaman mungkin.

Kami menggunakan Pengimbasan Malware biasa.

Maklumat peribadi anda terdapat di sebalik rangkaian yang dilindungi dan hanya dapat diakses oleh sebilangan kecil orang yang memiliki hak akses khas ke sistem tersebut, dan diminta untuk merahsiakan maklumat tersebut. Selain itu, semua maklumat sensitif / kredit yang anda berikan dienkripsi melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL).

Kami menerapkan berbagai langkah keselamatan ketika pengguna membuat pesanan memasukkan, mengirimkan, atau mengakses maklumat mereka untuk menjaga keselamatan informasi pribadi anda.

Semua transaksi diproses melalui penyedia gateway dan tidak disimpan atau diproses di pelayan kami.

Bagaimana anda boleh memilih, membuang atau mengubah maklumat yang anda berikan kepada kami?
Anda boleh meminta agar maklumat anda dihapus dengan mengklik pada butang Hubungi Kami / Sembang Langsung di laman ini atau di laman utama.

Harap maklum bahawa kami mungkin menyimpan maklumat mengenai transaksi penjualan individu untuk menyelesaikan transaksi tersebut dan untuk tujuan penyimpanan rekod.

Pendedahan Pihak Ketiga

Kami tidak menjual, memperdagangkan, atau memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak luar kecuali kami memberikan notis awal kepada anda. Ini tidak termasuk rakan hosting laman web dan pihak lain yang membantu kami dalam mengendalikan laman web kami, menjalankan perniagaan kami, atau melayani anda, selagi pihak-pihak tersebut bersetuju untuk merahsiakan maklumat ini. Kami juga dapat menyampaikan maklumat anda apabila kami percaya pelepasan itu sesuai untuk mematuhi undang-undang, menegakkan dasar laman web kami, atau melindungi hak, harta benda, atau keselamatan kami atau orang lain.

Walau bagaimanapun, maklumat pelawat yang tidak dikenali secara peribadi dapat diberikan kepada pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.

 

Pautan pihak ketiga

Kadang-kadang, mengikut budi bicara kami, kami mungkin memasukkan atau menawarkan produk atau perkhidmatan pihak ketiga di laman web kami. Laman web pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu, kami tidak mempunyai tanggungjawab atau tanggungjawab untuk kandungan dan aktiviti laman web ini. Walaupun begitu, kami berusaha untuk melindungi integriti laman web kami dan mengalu-alukan sebarang maklum balas mengenai laman web ini.

Pemindahan Maklumat Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk maklumat peribadi, dapat dipindahkan ke – dan disimpan di – komputer yang terletak di luar negeri, provinsi, negara atau bidang kuasa pemerintah anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada yang ada di bawah bidang kuasa anda.

Kami akan mengambil semua langkah yang sewajarnya diperlukan untuk memastikan bahawa data anda dilayan dengan selamat dan sesuai dengan Dasar Privasi ini dan tidak akan memindahkan maklumat peribadi anda ke organisasi atau negara melainkan ada kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan anda data dan maklumat peribadi lain.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Sekiranya kami terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, maklumat peribadi anda mungkin akan dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum maklumat peribadi anda dipindahkan dan tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Dalam keadaan tertentu, kami mungkin diminta untuk mengungkapkan maklumat peribadi anda jika diminta untuk melakukannya oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (mis. Pengadilan atau agensi pemerintah).

Penyimpanan Maklumat Peribadi Anda

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan maklumat anda sejauh yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami (misalnya, jika kami diminta untuk menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berlaku), menyelesaikan pertikaian, dan menguatkuasakan perjanjian dan polisi undang-undang kami.

Penyedia Perkhidmatan

Kami menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memfasilitasi Laman Web kami (“Penyedia Perkhidmatan”), untuk menyediakan Laman web kami bagi pihak kami, untuk melakukan perkhidmatan yang berkaitan dengan laman web atau untuk membantu kami dalam menganalisis bagaimana Laman Web kami digunakan.

 

Pihak ketiga ini mempunyai akses ke maklumat peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan berkewajiban untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk tujuan lain.

Analisis

Google Analytics adalah perkhidmatan analitik web yang ditawarkan oleh Google yang melacak dan melaporkan lalu lintas laman web. Google menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengesan dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpulkan untuk mengontekstual dan memperibadikan iklan dari rangkaian pengiklanannya sendiri.

Anda boleh memilih untuk tidak menjadikan aktiviti anda di Perkhidmatan tersedia untuk Google Analytics dengan memasang add-on penyemak imbas penyisih Google Analytics. Tambahan menghalang Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dan dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati halaman web Privasi & Syarat Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Pemproses pembayaran

Kami menyediakan produk dan / atau perkhidmatan berbayar di Laman Web kami. Sekiranya demikian, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk memproses pembayaran (mis. Pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpulkan butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang penggunaan maklumat peribadi anda diatur oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi standard yang ditetapkan oleh PCI-DSS sebagaimana yang dikendalikan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI.

Hubungi Kami
Sekiranya ada pertanyaan mengenai dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami.